REJESTRACJA
459 59 55 59
UA A A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony migam

Rodo

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby Pacjenci korzystający ze świadczeń zdrowotnych wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza ich dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić.

Jednocześnie, zgodnie z wymogiem wynikającym z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (tzw. RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.

Administrator danych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

Administratorem danych pacjentów jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wesoła,
ul. Kilińskiego 48, Warszawa Wesoła

Inspektor ochrony danych jest dostępny za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
e-mail: iod@szpzlo.pl
adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wesoła,
ul. Kilińskiego 48, Warszawa Wesoła

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe pacjentów przetwarzane są w celu ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej i jej archiwizacji oraz w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika, w szczególności z: art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmiotom trzecim będącym m.in. podwykonawcami świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentowi. Dane pacjentów nie są przekazywane organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.

Przechowywanie danych

Przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Uprawnienia właściciela danych

Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które jednak może być wykonywane w sposób nieograniczający obowiązków SPZZLO Warszawa-Żoliborz związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej pacjenta.

Prawa

Prawo do wniesienia skargi

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podstawa podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia Panu/Pani świadczenia zdrowotnego i wypełnienia ustawowych zadań związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i prowadzeniem dokumentacji medycznej.

Przetwarzanie danych 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.


Copyrights 2022 | SZPZLO Warszawa - Wesoła | Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.
Projekt i wykonanie

COOKIES

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.