REJESTRACJA
459 59 55 59
UA A A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony migam

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta

Korzystając ze świadczeń zdrowotnych lub zwracając się o ich udzielenie masz prawo do:

Świadczenia zdrowotnego

 • które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
 • które udzielane są według przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń
 • które są natychmiast udzielane ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia
 • które udzielane są z należytą starannością, w warunkach spełniających wymagania fachowe i sanitarne
 • przy udzielaniu których osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej

Uzyskania informacji

 • o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu
 • która zostanie przekazana także osobom przez Ciebie upoważnionym, np. małżonkowi, członkowi rodziny, osobie bliskiej

Wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych

 • którą wyrazisz po uzyskaniu wcześniej wszelkich niezbędnych informacji o Twoim stanie zdrowia i leczeniu
 • którą w przypaku zabiegu operacyjnego, zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko wyrazisz w formie pisemnej  

Tajemnicy

 • wszelkich informacji z Tobą związanych

Zgłaszania działań niepożądanych

 • produktów leczniczych

Poszanowania intymności i godności w szczególności w czasie udzielania Ci świadczeń zdrowotnych

 • obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 • wyrażenia zgody na uczestnictwo innych osób przy udzielaniu Ci świadczeń zdrowotnych (badaniach, konsultacjach lekarskich, zabiegach operacyjnych, itp.)

Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 • kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami
 • dodatkowej opieki pielęgnacyjnej - czyli opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Dostępu do medycznej dokumentacji

 • dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych, w tym udostępniania tej dokumentacji również osobie przez Ciebie upoważnionej, np. do wglądu lub w formie kopii albo odpisu

Zgłoszenia sprzeciwu

 • wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Opieki duszpasterskiej

 • w czasie pobytu w szpitalu, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, sanatorium uzdrowiskowym czy hospicjum

Przechowywania rzeczy wartościowych

 • w depozycie w szpitalu, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, sanatorium uzdrowiskowym, hospicjum

Rzecznik praw pacjenta

Jeśli Twoje prawa zostały naruszone, są niewłaściwie realizowane lub masz pytania, zapraszmy do kontaktu

Bezpłatna Telefoniczna Informacja Pacjenta

+48 800 190 590

Dodatkowe informacje

Czytaj także


Copyrights 2022 | SZPZLO Warszawa - Wesoła | Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.
Projekt i wykonanie

COOKIES

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.