REJESTRACJA
459 59 55 59
UA A A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony migam

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii

miniaturka

Warszawa, 22 grudnia 2020 r.
Sprawa nr SZPZLO /KO/04/2020

SZPZLO Warszawa Wesoła
05-075 Warszawa, ul. KILIŃSKIEGO 48
OGŁASZA KONKUS OFERT
NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295,567,1493późn.zm.)
1. Przedmiot konkursu :
na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w zakresie:
• Stomatologii

2. Szczegółowe warunki postępowania i formularz ofertowy są dostępne na stronie internetowej SZPZLO Warszawa Wesoła oraz w sekretariacie SZPZLO Warszawa Wesoła przy ul. Kilińskiego 48 ( od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00) - tel. 22 773 74 50
3. Szczegółowych informacji dotyczących postępowania konkursowego udziela:
Pan Dariusz Małecki - Dyrektor.
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy:

od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.
5. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem siedziby Przyjmującego zamówienie oaz napisem: "Konkurs ofert: - badania diagnostyczne w zakresie ……. : i złożyć w sekretariacie SZPZLO Warszawa Wesoła przy ul. Kilińskiego 48 do dnia 07 stycznia 2021 r. do godziny 11:00
6. Otwarcie ofert nastąpi w sekretariacie na I piętrze siedziby SZPZLO Warszawa Wesoła w Warszawie przy ul. Kilińskiego 48, w dniu 07 stycznia 2021 r. o godz. 11:15.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 08 stycznia 2021 r. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości Przyjmującego zamówienie w siedzibie SZPZLO Warszawa Wesoła oraz na stronie SZPZLO Warszawa Wesoła: wwwszpzlowesola.waw.pl
8. Przyjmującemu zamówienie przysługują następujące środki odwoławcze:
a) protest
b) odwołanie
8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert i
terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

(podpis Dyrektora)
>>> poniżej do pobrania SWKO z załącznikami <<<


Copyrights 2022 | SZPZLO Warszawa - Wesoła | Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.
Projekt i wykonanie

COOKIES

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.