Przychodnia Rejonowa Nr 2

Warszawa Wesoła ul. Warszawska 55 
Rejestracja: 459 59 55 59; dzieci: 459 59 55 59

Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00