Przychodnia Rejonowa Nr 1

Warszawa Wesoła ul. Kilińskiego 48
Rejestracja: 22 773 5363, 22 773 5651, dzieci: 22 760 2349

Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00

 

 

Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00