Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

wzór PDF