BIP / Przetargi aktualne

29/11/2019 - 13:34

Nr sprawy: SZPZLO/WR-07/2019 Warszawa dnia 29 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
poniżej 30 000 euro
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów do dezynfekcji.

22/11/2019 - 13:11

Warszawa, 22 listopada 2019 r.
Sprawa nr SZPZLO /KO/04/2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. nr 112 , poz. 654 ze zm.) art. 26 ust 3 i 4 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.).

30/10/2019 - 14:50

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 50 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Sprawa nr: SZPZLO/WR-06/2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

21/10/2019 - 14:08

Warszawa, dnia 21 października 2019 r.
Nr sprawy : SZPZLO/WR-06 /2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
poniżej 30 000 euro

przedmiotem zamówienia jest

wyłonienie firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła za 2019 i 2020 rok.

Pages