BIP / Przetargi aktualne

11/12/2019 - 12:15

SZPZLO Warszawa Wesoła
05-075 Warszawa, ul. Kilińskiego 48

OGŁASZA KONKURS OFERT
NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Sprawa nr SZPZLO /KO/05/2019

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 25 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190).
Przedmiotem konkursu ofert są świadczenia zdrowotne obejmujące zadania w zakresie:
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie:
o specjalista alergologii
o specjalista dermatologii i wenerologii
o specjalista kardiologii
o specjalista chirurgii naczyń
o specjalista ginekologii i położnictwa
o specjalista neurologii
o specjalista ortopedii

10/12/2019 - 15:21

Warszawa, dn. 09 grudnia 2019 r .

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 48 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Nr sprawy: SZPZLO KO/04/2019

05/12/2019 - 14:20

Warszawa, dn. 05 grudnia 2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 48 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Sprawa nr: SZPZLO/KO-04/2019

04/12/2019 - 12:47

Warszawa dnia 04 grudnia 2019 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI cz.1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów
do dezynfekcji.

Nr sprawy: SZPZLO/WR-07/2019

Pages