BIP / Przetargi aktualne

18/12/2019 - 12:42

Warszawa, dn. 17 grudnia 2019 r .

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 50 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Nr sprawy: SZPZLO KO/05/2019
Informacja o zakończeniu i wyniku
konkursu ofert
na świadczenia zdrowotne wykonywane przez
lekarzy specjalistów w zakresie: alergologii, chirurgii naczyń, dermatologii, ginekologii, kardiologii, neurologii i ortopedii
Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018r., poz.160, 138 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dn.27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2017 r. ,poz.1938 z późniejszymi zmianami)
DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła z siedzibą w 05-075 Warszawa, ul. Kilińskiego 50 informuje o zakończeniu konkursu i wyborze ofert.

18/12/2019 - 12:38

Warszawa, dn. 17 grudnia 2019 r .

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 48 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Nr sprawy: SZPZLO KO/06/2019
Informacja o zakończeniu i wyniku
konkursu ofert
na świadczenia zdrowotne
w zakresie POZ i badań USG.
Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018r., poz.160, 138 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dn.27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2017 r. ,poz.1938 z późniejszymi zmianami)
DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła z siedzibą w 05-075 Warszawa, ul. Kilińskiego 48 informuje o zakończeniu konkursu i wyborze ofert.

13/12/2019 - 11:33

Warszawa, dn. 12 grudnia 2019 r.
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 50 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Do wszystkich
wykonawców
Dot: zakupu i dostawy artykułów do dezynfekcji
Sprawa nr: SZPZLO/WR-07/2019

11/12/2019 - 12:17

SZPZLO Warszawa Wesoła
05-075 Warszawa, ul. Kilińskiego 48

OGŁASZA KONKURS OFERT
NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Sprawa nr SZPZLO /KO/06/2019

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 25 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190).
Przedmiotem konkursu ofert są świadczenia zdrowotne obejmujące zadania w zakresie:
• Podstawowej Opieki Zdrowotnej
o lekarz pediatra
o lekarz medycyny rodzinnej
o lekarz chorób wewnętrznych
• Badań diagnostycznych *
o Badania USG w zakresie POZ (piersi i, jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych)
o Badania Dopller Duplex (kończyn dolnych, tętnic dogłowych)

Pages