BIP / Przetargi aktualne

06/08/2018 - 09:13

Warszawa 06.08.2018 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI cz.2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów
medycznych jednorazowych i środków opatrunkowych.

02/08/2018 - 11:43

Warszawa 02.08.2018 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI cz.1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów
medycznych jednorazowych i środków opatrunkowych.

Nr sprawy: SZPZLO/WR-04/2018.

30/07/2018 - 10:04

Nr sprawy: SZPZLO/WR-04/2018 Warszawa dnia 26.07.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
poniżej 30 000 euro
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów medycznych jednorazowych i środków opatrunkowych.

>>>PONIŻEJ DO POBRANIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA I JEJ ZAŁĄCZNIKI<<<

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w kosztorysie ofertowym ( 3 zadania), załączniku nr 2 do Specyfikacji- instrukcji dla wykonawców.

20/04/2018 - 13:35

Warszawa, 20 kwietnia 2018 r.
Sprawa nr SZPZLO /KO/02/2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Pages