BIP / Przetargi aktualne

30/03/2021 - 08:35

Warszawa, 25 marca 2021 r.
Sprawa nr SZPZLO /KO/02/2021

SZPZLO Warszawa Wesoła
05-075 Warszawa, ul. KILIŃSKIEGO 48
OGŁASZA KONKUS OFERT
NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295,567,1493późn.zm.)
1. Przedmiot konkursu :
na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w zakresie:
podstawowej opieki zdrowotnej - lekarz do kwalifikacji szczepień przeciw COVID -19
- pielęgniarka do szczepień przeciw COVID- 19

specjalista kardiologii - opis badań EKG dla dzieci do 16 lat

17/02/2021 - 00:32

Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów i leków dla gabinetów stomatologicznych w podziale na zadania

22/12/2020 - 13:24

Warszawa, 22 grudnia 2020 r.
Sprawa nr SZPZLO /KO/04/2020

SZPZLO Warszawa Wesoła
05-075 Warszawa, ul. KILIŃSKIEGO 48
OGŁASZA KONKUS OFERT
NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Pages