BIP / Przetargi aktualne

25/10/2018 - 12:33

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Badania laboratoryjne - Aktualizacja
Ulega zmianie termin składania ofert. Nowy termin - 14.11.20018r. do godz. 10.00
Pozostałe warunki Konkursu - nie ulegają zmianie

24/10/2018 - 08:08

Warszawa, 23 października 2018 r.
Sprawa nr SZPZLO /KO/04/2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła z siedzibą w 05-075 Warszawa, Kilińskiego 48

16/10/2018 - 14:06

Dyrekcja
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Warszawie-Wesoła ogłasza konkurs na stanowisko:

Pages