BIP / Przetargi aktualne

22/03/2018 - 09:07

Nr sprawy: SZPZLO/WR-02/2018 Warszawa dnia 22 marca 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
poniżej 30 000 euro
przedmiotem zamówienia jest
sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

20/03/2018 - 12:50

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH - EMG - PANTOMOGRAM - EKG WYSIŁKOWE - poprawiony formularz ofertowy - pozostałe warunki konkursu oraz data złożenia oferty - pozostają bez zmian

15/03/2018 - 14:36

Nr sprawy: SZPZLO/WR-03/2018 Warszawa dnia 15.03.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
poniżej 30 000 euro
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości.

15/03/2018 - 13:33

Nr sprawy: SZPZLO/WR-02/2018 Warszawa dnia 14 marca 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
poniżej 30 000 euro
przedmiotem zamówienia jest
sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Pages