BIP / Przetargi aktualne

28/08/2018 - 09:48

Ogłoszenie nr 500204865-N-2018 z dnia 28-08-2018 r.

Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

23/08/2018 - 12:55

Nr sprawy: SZPZLO/WR-05/2018 Warszawa dnia 23 sierpnia 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
poniżej 30 000 euro
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów stomatologicznych, narzędzi i leków stomatologicznych.

22/08/2018 - 08:44

Nr sprawy: SZPZLO-ZP/01/2018 Warszawa, dnia 21 sierpnia 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

06/08/2018 - 10:17

PYTANIA I ODPOWIEDZI cz.3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów
medycznych jednorazowych i środków opatrunkowych.

Nr sprawy: SZPZLO/WR-04/2018.

Pages