BIP / Przetargi aktualne

29/03/2018 - 09:02

Warszawa, dn. 29 marca 2018 r .

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 48 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Nr sprawy: SZPZLO KO/01/2018
Informacja o zakończeniu i wyniku
konkursu ofert
na świadczenia zdrowotne

28/03/2018 - 14:44

Warszawa, dn. 28 marca 2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 50 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Sprawa nr: SZPZLO/WR-02/2018

INFORMACJA

23/03/2018 - 12:28

Warszawa, dn. 23 marca 2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 50 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Sprawa nr: SZPZLO/WR-01/2018

22/03/2018 - 11:17

Zamawiający udzielając odpowiedzi na zadane pytania udostępnia poprawione SWKO, wzór umowy i nowy termin składania ofert do dnia 28 marca 2018 r. do godz. 11:00

Pages