BIP / Przetargi aktualne

22/03/2019 - 14:19

Warszawa, dn. 18 marca 2019 r .

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 48 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Nr sprawy: SZPZLO KO/01/2019
Informacja o zakończeniu i wyniku
konkursu ofert
na świadczenia zdrowotne
w zakresie POZ.

11/03/2019 - 14:36

Warszawa, 11marca 2019 r.
Sprawa nr SZPZLO /KO/01/2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

17/12/2018 - 14:15

Warszawa, 14 grudnia 2018 r.
Sprawa nr SZPZLO /KO/07/2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2015r., poz.618 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dn.27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2015r. ,poz.581 z późniejszymi zmianami)

DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła z siedzibą w 05-075 Warszawa, Kilińskiego 48

zaprasza Oferentów

12/12/2018 - 15:07

Warszawa, dn. 11 grudnia 2018 r .

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 48 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Nr sprawy: SZPZLO KO/06/2018
Informacja o zakończeniu i wyniku
konkursu ofert
na świadczenia stomatologiczne

Pages