Zakup i dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych do SZPZLO Warszawa Wesoła - Informacja z otwarcia ofert

Nr sprawy: SZPZLO-ZP/01/2020

Zamawiający działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa szczepionek dla potrzeb SZPZLO Warszawa Wesoła
(Nr sprawy SZPZLO-ZP/01/2020):
1. Zamawiający w roku 2020 zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 300 000,00 zł brutto.
2. W postępowaniu, w terminie do dnia 08 lipca 2020 r. złożono następujące oferty:
Szczegóły w załączniku do pobrania:
Informacja z dnia otwarcia ofert.doc