Zakup i dostawa środków do dezynfekcji - Zakupy grupowe

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na podstawie art. 39 uPzp o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp na na zakup i dostawę środków do dezynfekcji - ZAKUPY GRUPOWE
Patrz załącznik - 16_W_D_01_2018_ogłoszenie o zamówieniu.pdf