ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE POZ i BADAŃ USG

Warszawa, dn. 20 grudnia 2021 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 48 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Dotyczy: konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i badań USG - sprawa SZPZLO KO/06/2021

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania konkursowego ma realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Badań USG - sprawa SZPZLO KO/06/2021 prowadzonego na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej informujemy, iż wybrano najkorzystniejsze oferty lekarzy:

1. Korewicka Barbara
2. Grossmann-Lekki Małgorzata
3. Rzeszotarska-Matuszewska Wioletta
4. Domżał Michał
5. Droń Tomasz
6. Gniadzik Małgorzata
7. Leśniak-Zawada Małgorzata
8. Nowakowska Agnieszka
9. Kołakowska Małgorzata
10. Olszewski Andrzej
11. Szczecińska Hanna
12. Beranek Robert

Powyższe oferty spełniają wymagania Zamawiającego, zapewniają ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych w poszczególnych placówkach. Zamawiający akceptuje podane ceny .

…………………………
Kierownik jednostki Zamawiającej