PLAN POSTĘPOWAŃ o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020 w SZPZLO Warszawa Wesoła

PLAN POSTĘPOWAŃ
o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020
w SZPZLO Warszawa Wesoła

I. Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej 30 000 euro / ustawa PZP art. 39 -
przetarg nieograniczony
PATRZ ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA:
PLAN ZAMÓWIEŃ NA 2020R._WWW