Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30.000 Euro na dostawę tonerów do drukarek - zestawienie zgłoszonych ofert

Warszawa, dn. 28 marca 2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 50 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Sprawa nr: SZPZLO/WR-02/2018

INFORMACJA

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła z siedzibą przy ul. Kilińskiego 50 w Warszawie, informuje iż w niniejszym postępowaniu na zakup i dostawę materiałów do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych złożono następujące oferty:
Patrz załącznik: Zestawienie ofert.doc

Pliki do pobrania: