OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE POZ: lekarz pediatra; lekarz medycyny rodzinnej; lekarz chorób wewnętrznych - ogłoszenie wyników

Warszawa, dn. 28 lutego 2022 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 48 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Dotyczy: konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i badań USG - sprawa SZPZLO KO/01/2022

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania konkursowego ma realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej - sprawa SZPZLO KO/01/2022 prowadzonego na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej informujemy, iż wybrano najkorzystniejsze oferty lekarzy:

1. Klecz Zofia
2. Ejduk Zbigniew

Powyższe oferty spełniają wymagania Zamawiającego, zapewniają ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych w poszczególnych placówkach. Zamawiający akceptuje podane ceny .

…………………………
Kierownik jednostki Zamawiającej