Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Informacja o wyborze wykonawcy

SZPZLO -KO-04//2018 Ogłoszenie wyników konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych.

Warszawa, dn. 21 listopada 2018 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w trybie konkursu ofert na wykonanie badań laboratoryjnych.

Wynik- patrz załącznik - Informacja o wyborze wykonawcy.doc