Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Badania laboratoryjne - Pytania i odpowiedzi cz. 1

Warszawa 08.11.2018 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI cz.1

Dotyczy: Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na świadczenia zdrowotne - badania
laboratoryjne w pełnym zakresie.
Nr sprawy: SZPZLO/KO-04/2018.

Pytanie ( treść zadanych pytań)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie usług przez podwykonawców na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWKO. Tym samym odstępuje od zapisów SWKO w pkt 4 i 13 w zakresie żądania wykonania przedmiotu zamówienia w lokalu Przyjmującego zamówienie przy użyciu jego aparatury oraz odnośnie do certyfikatów laboratorium/ów, które nie muszą należeć do Przyjmującego zamówienie.

Pliki do pobrania: