BIP / Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

10/03/2022 - 13:11

POMOC MEDYCZNA DLA OBYWATELI UKRAINY który przekroczył granicę od 24 lutego 2022 r. i potrzebuje pomocy - patrz ulotka

28/01/2019 - 11:26

SZPZLO świadczy opiekę specjalistyczną, w zakresie poradni :
- alergologii dorosłych i dzieci,
- chirurgii naczyniowej,
- dermatologii
- położnictwa i ginekologii,
- kardiologii,
- medycyny pracy,
- neurologii
- preluksacji