BIP / Przetargi zakończone

28/10/2019 - 13:37

Warszawa, dn. 28 października 2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 50 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl
Do wszystkich wykonawców

25/10/2019 - 12:50

Warszawa, dn. 25 października 2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 50 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Sprawa nr: SZPZLO/WR-05/2019

24/10/2019 - 14:49

Warszawa, dn. 23 października 2019 r.
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 50 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

22/10/2019 - 13:14

Warszawa dnia 22 października 2019 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI cz.1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów
i leków stomatologicznych.

Pages