BIP / Rodzaje działalności leczniczej

28/01/2019 - 10:47

- Podstawowa opieka zdrowotna
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
- Stomatologia zachowawcza. protetyka i chirurgia stomatologiczna.
- Opieka zdrowotna dzieci i młodzieży szkolnej w Dzielnicy Warszawa-Wawer.
- Promocja Zdrowia i Profilaktyka Zdrowotna
- Medycyna pracy - opieka medyczna zakładów pracy