BIP / Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

28/01/2019 - 11:07

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej:
1. 1 strona wyciągu albo odpisu 9,00 zł
2. 1 strona kopii albo wydruku 0,30 zł
3. Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych 1,80 zł