BIP / Przetargi aktualne

13/01/2020 - 11:50

PLAN POSTĘPOWAŃ
o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020
w SZPZLO Warszawa Wesoła

I. Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej 30 000 euro / ustawa PZP art. 39 -
przetarg nieograniczony

18/12/2019 - 12:42

Warszawa, dn. 17 grudnia 2019 r .

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 50 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Nr sprawy: SZPZLO KO/05/2019
Informacja o zakończeniu i wyniku
konkursu ofert
na świadczenia zdrowotne wykonywane przez
lekarzy specjalistów w zakresie: alergologii, chirurgii naczyń, dermatologii, ginekologii, kardiologii, neurologii i ortopedii
Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018r., poz.160, 138 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dn.27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2017 r. ,poz.1938 z późniejszymi zmianami)
DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła z siedzibą w 05-075 Warszawa, ul. Kilińskiego 50 informuje o zakończeniu konkursu i wyborze ofert.

18/12/2019 - 12:38

Warszawa, dn. 17 grudnia 2019 r .

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 48 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Nr sprawy: SZPZLO KO/06/2019
Informacja o zakończeniu i wyniku
konkursu ofert
na świadczenia zdrowotne
w zakresie POZ i badań USG.
Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018r., poz.160, 138 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dn.27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2017 r. ,poz.1938 z późniejszymi zmianami)
DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła z siedzibą w 05-075 Warszawa, ul. Kilińskiego 48 informuje o zakończeniu konkursu i wyborze ofert.

13/12/2019 - 11:33

Warszawa, dn. 12 grudnia 2019 r.
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 50 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Do wszystkich
wykonawców
Dot: zakupu i dostawy artykułów do dezynfekcji
Sprawa nr: SZPZLO/WR-07/2019

Pages