BIP / Przetargi aktualne

03/09/2019 - 13:12

Warszawa, dn. 03 września 2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 48 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Do wszystkich wykonawców
Dot: zakupu i dostawy środków czystości

Sprawa nr: SZPZLO/WR-02/2019

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła z siedzibą przy ul. Kilińskiego 48 w Warszawie, informuje iż w niniejszym postępowaniu na zakup i dostawę odzieży ochronnej złożono następujące oferty:

22/08/2019 - 09:53

Nr sprawy: SZPZLO/WR-02/2019 Warszawa dnia 21.08.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
poniżej 30 000 euro
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości.

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa do SZPZLO Warszawa Wesoła środków czystości spełniających wymagania określone w kosztorysie ofertowym ( 3 zadania), załączniku nr 2 do Zapytania dla wykonawców.

21/08/2019 - 13:24

Warszawa, dn. 21 sierpnia 2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 48 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Sprawa nr: SZPZLO/WR-01/2019

20/08/2019 - 13:44

Warszawa, dn. 20 sierpnia 2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 50 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Sprawa nr: SZPZLO/WR-01/2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła z siedzibą przy ul. Kilińskiego 48 w Warszawie, informuje iż w niniejszym postępowaniu na zakup i dostawę materiałów do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych złożono następujące oferty:

Pages