BIP / Przetargi aktualne

21/05/2019 - 09:41

Warszawa, dnia 20 maja 2019 r.
Nr sprawy: SZPZLO-ZP/01/2019

Do
wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „REMONT KAPITALNY ORAZ MODERNIZACJA PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 W WARSZAWIE UL. KILIŃSKIEGO 48” - opublikowanego w siedzibie Zamawiającego, na stronie www.um.warszawa.pl oraz Portalu UZP

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) – przekazuje treść odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

10/05/2019 - 12:43

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019

10/05/2019 - 12:36

Ogłoszenie nr 545915-N-2019 z dnia 2019-05-10 r.
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła:

REMONT KAPITALNY ORAZ MODERNIZACJA PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 W WARSZAWIE UL. KILIŃSKIEGO 48

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

28/03/2019 - 08:41

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019

Pages