BIP / Przetargi aktualne

08/11/2018 - 23:46

Warszawa 08.11.2018 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI cz.1

Dotyczy: Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na świadczenia zdrowotne - badania
laboratoryjne w pełnym zakresie.
Nr sprawy: SZPZLO/KO-04/2018.

30/10/2018 - 14:54

Dnia 30 października 2018 roku poprawiono załącznik nr 2 Formularz cenowy. Poprawiony plik do pobrania poniżej

25/10/2018 - 12:33

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Badania laboratoryjne - Aktualizacja
Ulega zmianie termin składania ofert. Nowy termin - 14.11.20018r. do godz. 10.00
Pozostałe warunki Konkursu - nie ulegają zmianie

24/10/2018 - 08:08

Warszawa, 23 października 2018 r.
Sprawa nr SZPZLO /KO/04/2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła z siedzibą w 05-075 Warszawa, Kilińskiego 48

Pages