BIP / Przetargi aktualne

20/04/2018 - 13:35

Warszawa, 20 kwietnia 2018 r.
Sprawa nr SZPZLO /KO/02/2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

18/04/2018 - 08:59

Ogłoszenie na zakup i dostawę środków do dezynfekcji - ZAKUPY GRUPOWE

06/04/2018 - 13:57

Warszawa, dn. 06 kwietnia 2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 48 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Do wszystkich wykonawców
Dot: zakupu i dostawy materiałów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

Sprawa nr: SZPZLO/WR-02/2018

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

06/04/2018 - 13:30

Warszawa, dn. 06 kwietnia 2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 48 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Do wszystkich wykonawców
Dot: zakupu i dostawy środków czystości

Sprawa nr: SZPZLO/WR-03/2018

Pages