BIP / Przetargi aktualne

22/12/2020 - 13:24

Warszawa, 22 grudnia 2020 r.
Sprawa nr SZPZLO /KO/04/2020

SZPZLO Warszawa Wesoła
05-075 Warszawa, ul. KILIŃSKIEGO 48
OGŁASZA KONKUS OFERT
NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

24/11/2020 - 14:23

OGŁASZA KONKUS OFERT
NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295,567,1493późn.zm.)

1. Przedmiot konkursu :
wykonanie i dostawę prac protetycznych do gabinetów stomatologicznych należących do SZPZLO Warszawa Wesoła

24/11/2020 - 14:17

OGŁASZA KONKUS OFERT
NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295,567,1493późn.zm.)

Przedmiotem konkursu ofert są badania diagnostyczne:
• badań RTG,
• badań EMG,
• badań EKG wysiłkowego

Pages