Aktualności

21/11/2018 - 14:54

Aktualne ceny za wydaną dokumentację medyczną:
1 strona wyciągu albo odpisu - 6,00 PLN
1 strona kopii albo wydruku - 0,30 PLN

Pages