WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INNYCH NIŻ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W SZPZLO WARSZAWA – WESOŁA - obowiązuje od 16.12.2018

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
INNYCH NIŻ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W SZPZLO WARSZAWA – WESOŁA

Tab. nr 1
Lp. CENNIK OGÓLNY Cena usługi
1. Porada lekarska w przychodni ( ambulatoryjna) lekarza POZ 80,00 zł
2. Porada lekarska w domu pacjenta 120,00 zł
3. Badanie lekarskie przed szczepieniem 80,00 zł
4. Badanie lekarskie – bilans zdrowia 50,00 zł
5. Wizyta Patronażowa lekarza 120,00 zł
6. Porada lekarza specjalisty 140,00 zl
7. Wydanie zaświadczenia lekarskiego na życzenie pacjenta np. orzeczenie o stanie zdrowia, opinia medyczna, zaświadczenie o karmieniu piersią itp. 30,00 zł
8. Pobieranie materiału do badań diagnostycznych w domu pacjenta 15,00 zł
9. Iniekcje ( domięśniowe, podskórne, śródskórne ) 20,00 zł
10. Iniekcje ( domięśniowe, podskórne, śródskórne ) w domu pacjenta 20,00 zł
11. Iniekcje dożylne 15,00 zł
12. Zdjęcie szwów 30,00 zł
13. Cewnikowanie pęcherza moczowego 60,00 zł
14. Wykonanie EKG 30,00 zł
15. Wykonanie EKG z opisem 50,00 zł
16. Opatrunek na ranę ( mały ) 20,00 zł
17. Opatrunek na ranę ( średni) ) 30,00 zł
18. Opatrunek duży ( rozległe rany) 70,00 zł
19. Spirometria 30,00 zł
20. Spirometria z opisem 60,00 zł
21. Testy skórne 120,00 zł
22. Badanie EKG Holter 3 kanałowy 24 godzinny z opisem 130,00 zł
23. Badanie EKG Holter 12 kanałowy 24 godzinny z opisem 150,00 zł
24. Badanie RR Holter 24 godzinny z opisem 100,00 zł

Tab. nr 2

CENNIK SZCZEPIEŃ
Lp. Rodzaj szczepionki cena
1. Za szczepienie szczepionką Infarix Hexa 220,00 zł
2. Za szczepienie szczepionką Neis Vac C 135,00 zł
3. Za szczepienie szczepionką Hexacima 170,00 zł
4. Za szczepienie szczepionką Engerix 20 mg 70,00 zł
5. Za szczepienie szczepionką Nimenrix 200,00 zł
6. Za szczepienie szczepionką Pentaxim 140,00 zł
7. Za szczepienie szczepionką Boostrix Polio 115,00 zł
8. Za szczepienie szczepionką Boostrix 110,00 zł
9. Za szczepienie szczepionką Rotarix 320,00 zł
10. Za szczepienie szczepionką Varilix 230,00 zł
11. Za szczepienie szczepionką Bexero 350,00 zł
12. Za szczepienie szczepionką Cervarix 320,00 zł
13. Za szczepienie szczepionką Prevenar 13 250,00 zł
14 Za szczepienie szczepionką FSME Junior 125,00 zł
15. Za szczepienie szczepionką Vaxigrip Tetra 40,00 zł

Tab. nr 3

Lp. Rodzaj badania cena jednostkowa brutto w zł.
HEMATOLOGIA
1 Morfologia pełna – 5 Dif 12,00 zł
2 Rozmaz wg Schilinga - manualnie 7,00 zł
3 Retikulocyty 12,00 zł
4 OB. 7,00 zł
5 Leukocytoza z rozmazem 10,00 zł
6 Płytki krwi 10,00 zł
KOAGULOLOGIA
7 Czas kaolinowo - kefalinowy APTT 10,00 zł
8 Czas protrąbinowy PT 10,00 zł
9 Fibrynogen 12,00 zł
10 D- dimery 22,00 zł
ANALITYKA
11 Mocz analiza ogólna 11,00 zł
12 Mocz -białko ilość w moczu dobowym 12,00 zł
13 Mocz - glukoza, ciała ketonowe w moczu dobowym 15,00 zł
14 Mocz - amylaza 15,00 zł
15 Mocz - wapń 15,00 zł
16 Mocz - fosfor 15,00 zł
17 Mocz - kreatynina 14,00 zł
18 Mocz - magnez 15,00 zł
BADANIA PODSTAWOWE KAŁU
19 Kał na pasożyty 15,00 zł
20 Kał na krew utajaną 20,00 zł
21 Kał na lamblie - Elisa Giardia Test 30,00 zł
22 Kał badanie ogólne 18,00 zł
23 Kał – rota i adenowirusy 40,00 zł
24 Kał w kierunku Yersinia 25.00 zł
CHEMIA KLINICZNA
25 Glukoza 10,00 zł
26 Cholesterol całkowity 10,00 zł
27 Cholesterol HDL 10,00 zł
28 Lipidogram (CHOL, HDL, LDL,TG) 34,00 zł
29 Cholesterol LDL 7,00 zł
30 Cholesterol LDL met bezpośrednią 10,00 zł
31 Trójglicerydy 10,00 zł
32 Aminotransferaza (ALAT) 10,00 zł
33 Aminotransferaza (ASPAT) 10,00 zł
34 Amylaza w surowicy 10,00 zł
35 ASO ilościowo 14,00 zł
36 Fosfataza alkaliczna 12,00 zł
37 Fosfataza sterczowa 20,00 zł
38 Białko całkowite 10,00 zł
39 Białko, frakcje Proteinogram 30,00 zł
40 Bilirubina całkowita 12,00 zł
41 Bilirubina bezpośrednia 18,00 zł
42 Bilirubina związana 12,00 zł
43 Mocznik 11,00 zł
44 Kreatynina +GFR 11,00 zł
45 Kwas moczowy 11,00 zł
46 Sód 10,00 zł
47 Potas 10,00 zł
48 Chlorki 14,00 zł
49 Wapń całkowity 11,00 zł
50 Żelazo 11,00 zł
51 Albumina 11,00 zł
52 GGTP 11,00 zł
53 Kinaza kreatynowa 15,00 zł
54 TIBC 20,00 zł
55 Fosfor 11,00 zł
56 Magnez 12,00 zł
57 Transferyna 30,00 zł
58 CK - MB 17,00 zł
59 Lipaza 17,00 zł
60 Dehydrogenaza Mleczanowa ( LDH ) 11,00 zł
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
61 TSH 25,00 zł
62 T3 30,00 zł
63 T4 30,00 zł
64 FT 3 28,00 zł
65 FT 4 28,00 zł
66 Tyreoglobulina ( TGB ) 60,00 zł
67 P-ciała anty - TG 55,00 zł
68 P- ciała anty TPO 55,00 zl
69 P/c. p. receptorom TSH 70,00 zł
HORMONY PŁCIOWE
70 SHBG ( globulina wiążąca hormony płciowe 30,00 zł
71 Dehydroepiandrosteron DHEA 60,00 zł
72 DHEA SO4 ( siarczan dehydroepiandrosterony ) 30,00 zł
73 FSH 28,00 zł
74 LH 28,00 zł
75 Estradiol 28,00 zł
76 Progesteron 28,00 zł
77 Prolaktyna 28,00 zł
78 HCG ( Gonadotropina kosmówkowa) 35,00 zł
79 Testosteron 30,00 zł
80 17 – OH progesteron 40,00 zł
81 Androstendion 40,00 zł
82 AMH 90,00 zł
POZOSTAŁE HORMONY
83 Kortyzol 40,00 zł
84 ACTH 50,00 zł
85 Parathormon ( intact) 40,00 zł
86 Hormon wzrostu 50,00 zł
87 Aldosteron 75,00 zł
SEROLOGIA / REUMATOLOGIA
88 Odczyn Waaler-Rose 20,00 zł
89 Czynnik reumatoidalny ( RF ) - ilościowo 20,00 zł
90 Pośredni test antyglobulinowy ( PTA ) 30,00 zł
91 Grupa krwi bez wpisu do dowodu 40,00 zł
92 Przeciwciała anty - CCP 60,00 zł
MARKERY NOWOTWOROWE
93 PSA 35,00 zł
94 f-PSA wolny 40,00 zł
95 OM-MA ( CA – 125 ) 40,00 zł
96 Fosfataza sterczowa 20,00 zł
97 BR-MA ( CA – 15.3 ) 40,00 zł
98 GI-MA ( CA – 19.9 ) 40,00 zł
99 CEA 35,00 zł
100 AFP – Alfa -fetoproteina 35,00 zł
101 ROMA (CA 125 + HE4+ algorytm oceny ryzyka ) 80,00 zł
102 Cyfra 21-1 90,00 zł
103 CA 72-4 85,00 zł
DIAGNOSTYKA CHORÓB INFEKCYJNYCH
104 HBS antygen 30,00 zł
105 Anty-HBS ilościowo 40,00 zł
106 P.ciała anty-HCV 40,00 zł
107 P.ciała anty-HIV – test IV generacji 35,00 zł
108 HIV – potwierdzenie metodą WB 220,00 zł
109 Helicobacter pyroli IgG 35,00 zł
110 Borelioza IgG 45,00 zł
111 Borelioza IgM 45,00 zł
112 Bolerioza IgG met.WB 100,00 zł
113 Bolerioza IgM met. WB 100,00 zł
114 Kiła- test przesiewowy 30,00 zł
115 WR test potwierdzenia 55,00 zł
116 Toxoplazmoza IgG 40,00 zł
117 Toxoplazmoza IgM 40,00 zł
118 Toxoplazmoza IgG awidność 60,00 zł
119 Różyczka IgG 40,00 zł
120 Różyczka IgM 40,00 zł
121 CMV ( Cytomegalia ) IgG 40,00 zł
122 CMV ( Cytomegalia ) IgM 40,00 zł
123 CMV ( Cytomegalia ) IgG awidność 70,00 zł
124 Awidność Toxo IgG 50,00 zł
125 EBV IgG 45,00 zł
126 EBV IgM 45,00 zł
127 P-ciała anty HbC 45,00 zł
128 P-ciała anty Hbe 45,00 zł
129 Bordatella petrussis IgA 45,00 zł
130 Bordatella petrussis IgM 45,00 zł
131 Bordatella petrussis IgG 45,00 zł
132 Brucelloza IgG 50,00 zł
133 Brucelloza IgM 50,00 zł
134 Chlamydia pneumoniae IgG 45,00 zł
135 Chlamydia pneumoniae IgM 45,00 zł
136 Chlamydia pneumoniae IgA 45,00 zł
137 Chlamydia trachomatis IgG 45,00 zł
138 Chlamydia trachomatis IgG 45,00 zł
139 Chlamydia trachomatis IgG 45,00 zł
140 Toxocaroza 40,00 zł
141 Mycoplasma pneumonia IgA 50,00 zł
142 Mycoplasma pneumonia IgM 45,00 zł
143 Mycoplasma pneumonia IgG 45,00 zł
144 Ospa (Varicella zoster ) IgM 50,00 zł
145 Ospa (Varicella zoster ) IgM 50,00 zł
IMMUNOGLOBULINY
146 IgA 25,00 zł
147 IgM 25,00 zł
148 IgG 25,00 zł
149 IgG,IgA.IgM (łącznie) 60,00 zł
150 IgE Specyficzny - pojedynczy alergen pokarmowy lub oddechowy 35,00 zł
151 Panel pokarmowy 120,00 zł
152 Panel oddechowy 120,00 zł
153 Panel mieszany 120,00 zł
154 PPJ Test kompleksowy (ANA 10) 120,00 zł
155 PPJ Test przesiewowy (ANA 9) 110,00 zł
156 P/c p. transglutaminazie tkankowej (anty tTG) w klasie IgA 40,00 zł
157 P/c p. transglutaminazie tkankowej (anty tTG) w klasie IgG 40,00 zł
158 P/c p. transglutaminazie tkankowej (anty tTG) w klasie IgG IgA (łącznie) 50,00 zł
159 P/c p. kardioloipnie w kl.IgG 30,00 zł
160 P/c p. kardioloipnie w kl.IgM 30,00 zł
161 P/c p. kardioloipnie w kl.IgG i IgM (łącznie) 50,00 zł
162 P/c p. gliadynie AGA) w kl. IgA 30,00 zł
163 P/c p. gliadynie AGA) w kl. IgG 30,00 zł
164 P/c p. gliadynie AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) 50,00 zł
165 P/c p. endomysium (EmA) w kl. IgA 30,00 zł
166 P/c p. endomysium (EmA) w kl. IgG 30,00 zł
167 P/c p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) 50,00 zł
168 HLA-B 27 met. PCR 160,00 zł
BAKTERIOLOGIA
169 Posiew moczu + antybiogram 30,00 zł
170 Wymaz z gardła + antybiogram 30,00 zł
171 Posiew w kierunku GBS (na paciorkowiec)wszystkie okolice 30,00 zł
172 Wymaz z migdałków 30,00 zł
173 Wymaz z jamy ustnej 30,00 zł
174 Wymaz z ucha 30,00 zł
175 Wymaz z nosa 30,00 zł
176 Plwocina 30,00 zł
177 Wymaz z kanału szyjki macicy 30,00 zł
178 Wymaz z kanału szyjki w kierunku grzybów 35,00 zł
179 Wymaz z pochwy 30,00 zł
180 Wymaz z pochwy wkierunku grzybów
181 Wymaz z rany 30,00 zł
182 Posiew w kierunku dermatofitów 60,00 zł
183 Posiew kału ogólny 35,00 zł
184 Posiew kału SS 38,00 zł
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
185 C – peptyd 35,00 zł
186 Insulina 35,00 zł
187 Hemoglobina glikonowana HbA1c 25,00 zł
188 Mocz – mikroalbuminemia 15,00 zł
DIAGNOSTYKA ANEMII
189 Kwas foliowy 30,00 zł
190 Ferrytyna 25,00 zł
191 Trasnsferyna 30,00 zł
POZIOMY LEKÓW
192 Witamina B 12 30,00 zł
193 Kwas walproinowy ( Depakine) 50,00 zł
194 Karbamazepina ( amizepina) 50,00 zł
195 Witamina D 3 25 ( OH ) 60,00 zł
196 Witamina D 3 1,25 ( OH )2 130,00 zł
POZOSTAŁE BADANIA
197 Badania cytologiczne 30,00 zł
198 Badania histopatologiczne 40,00 zł
199 Lit 15,00 zł
200 Sporal A 30,00 zł
201 NT-pro BNP( końcowy peptyd natriuretyczny typ B) 70,00 zł

Tab. nr 4

Badania USG
Tętnice szyjne 180, 00 zł
Tętnice kończyn dolnych - jedna kończyna 180, 00 zł
Żyły kończyn dolnych- jedna kończyna 180, 00 zł
Gruczoł krokowy 130, 00 zł
Przezciemiączkowe mózgu i móżdżku 150, 00 zł
Ślinianki, węzły chłonne 130, 00 zł
Tarczyca 130, 00 zł
Piersi 150, 00 zł
Jama brzuszna 130, 00 zł
Jama brzuszna dzieci do 7 roku życia 130, 00 zł
Jajniki 130, 00 zł
Jądra 130, 00 zł
Echo serca 160, 00 zł

TABELA NR 5

Lp.
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU WSTĘPNYCH, OKRESOWYCH
I KONTROLNYCH BADAŃ PRACOWNIKÓW Wykonane badania zlecone przez lekarza Cena usługi
1. Badanie lekarskie wstępne (przy przyjęciu do pracy) 90,00 zł
2. Badanie lekarskie okresowe ( kolejne) 70,00 zł
3. Badanie lekarskie kontrolne 70,00 zł
4. Badanie lekarskie przy zmianie stanowiska pracy 70,00 zł
5. Badanie lekarskie celem wpisu do pracowniczej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych 70,00 zł
6. Badanie lekarskie w celu uaktualnienia pracowniczej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
(po przebytym zachorowaniu lub na zlecenie dyrektora zakładu) 70,00 zl
7. Konsultacja lekarza specjalisty laryngologa na zlecenie lekarza medycyny pracy 70,00 zł
8. Konsultacja lekarza specjalisty neurologa na zlecenie lekarza medycyny pracy 60,00 zł
9. Konsultacja lekarza specjalisty okulisty na zlecenie lekarza medycyny pracy 60,00 zł
10. Badanie spoczynkowe EKG z opisem 40,00 zł
11. Badanie spirometryczne z opisem 60,00 zł
12. Zdjęcie klatki piersiowej PA 50,00 zł
13. Zdjęcie klatki piersiowej AP + bok 90,00 zł
15. Morfologia krwi obwodowej (20 parametrów) 12,00 zł
16. Badanie ogólne moczu 8,00 zł
17. Odczyn Biernackiego 11,00 zł
18. Cholesterol całkowity 9,00 zł
19. LDL cholesterol 10,00 zł
20. TG – trójglicerydy 9,00 zł
21. HDL cholesterol 9,00 zł
22. Glukoza we krwi 9,00 zł
23. Lipidogram 30,00zł
24. Sód 10,00 zł
25. Potas 10,00 zł
26. Badania w kierunku kiły 20,00 zł
27 Badanie psychotechniczne 100,00 zł
Inne badania specjalistyczne laboratoryjne wynikające z pracy na stanowisku po uzgodnieniu kosztów wykonania

Tab. nr 6
CENNIK STOMATOLOGICZNY
1. RTG ZĘBA 20,00 zł
2. ZNIECZULENIE 20,00 zł
3. WYPEŁNIENIE ŚWIATŁOUTWARDZALNE - MAŁE - 90,00 zł
- ŚREDNIE - 100,00 zł
- DUŻE - 120,00 zł
4. WYPEŁNIENIE ŚWIATŁOUTWARDZALNE
(ODBUDOWA ZĘBA BEZ WZMOCNIENIA WKŁADEM KORONOWO-KORZENIOWYM STANDARDOWYM-STALOWYM)
150,00 zł
5. (ODBUDOWA ZĘBA BEZ WZMOCNIENIA WKŁADEM KORONOWO-KORZENIOWYM STANDARDOWYM-STALOWYM + KOMPOZYT
220,00 zł
LECZENIE KANAŁOWE
6. ZĄB 1 KANAŁOWY - ROZPOCZĘCIE 60,00 zł
7. ZĄB 1 KANAŁOWY - ZAKOŃCZENIE 80,00 zł
8. ZĄB 2 KANAŁOWY - ROZPOCZĘCIE 80,00 zł
9. ZĄB 2 KANAŁOWY - ZAKOŃCZENIE 120,00 zł
10.. ZĄB 3 KANAŁOWY - ROZPOCZĘCIE 100,00 zł
11. ZĄB 3 KANAŁOWY - ZAKOŃCZENIE 180,00 zł
12. WIZYTA POŚREDNIA (MIĘDZY WIZYTAMI) -ZĄB JEDNOKANAŁOWY - 40,00 zł
- ZĄB WIELOKANAŁOWY - 50,00 zł

13. USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO
+ POLEROWANIE ZĘBÓW (1 ŁUK)
100,00 zł
14. USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO
+ POLEROWANIE ZĘBÓW (2 ŁUKI)
150,00 zł
15. WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY PROSTY 250,00 zł
16. WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY ZŁOŻONY 300,00 zł
17. KORONA AKRYLOWA 250,00 zł
18. KORONA PORCELANOWA 500,00 zł
19. PUNKT W MOŚCIE 450,00 zł
20. PROTEZA SZKIELETOWA 1000,00 zł
21. PROTEZA SZKIELETOWA KOSMETYCZNA 1200,00 zł
22. PROTEZA AKRYLOWA CAŁKOWITA (1 SZTUKA) 600,00 zł
23. PROTEZA AKRYLOWA CAŁKOWITA( KOMPLET) 1200,00 zł
24. PUNKT W PROTEZIE AKRYLOWEJ 50,00 zł
25. PROTEZA ACETALOWA ( BEZKLAMROWA, ELASTYCZNA) 1500,00 zł
26.. ZACEMETOWANIE „OBCEJ ‘’ KORONY LUB MOSTU 50,00 zł
27. USUNIĘCIE ZĘBA JEDNOKORZENIOWEGO 100,00 zł
28. WZMOCNIENIE PROTEZY ( ŁUK, SIATKA) 150,00 zł
29. USUNIĘCIE ZĘBA WIELOKORZENIOWEGO
(W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA TRUDNOŚCI)
100 -150,00 zł
30. USUNIĘCIE ÓSEMKI GÓRNEJ
(CENA ZE ZNIECZULENIEM)
200,00 zł
31. USUNIĘCIE ÓSEMKI DOLNEJ
(CENA ZE ZNIECZULENIEM)
250,00 zł
32. NACIĘCIE ROPNIA 80,00 zł
33. ZAŁOŻENIE SZWÓW PO EKSTRAKCJI 40,00 zł
34. LAKOWANIE BRUZD 1 ZĄB 40,00 zł
35. LAKIEROWANIE ZĘBA ( FLOR PROTEKTOR) 80,00 zł
36. PROTEZA SZKIELETOWA 1200,00zł
37. SZYNOPROTEZA 1300,00 zł
38. NAPRAWA PROTEZY BEZ WYCISKU 70,00 zł
39. NAPRAWA PROTEZY Z WYCISKIEM 80,00 zł

Tab. nr 7

Odpłatność za dokumentację medyczną.
1. 1 strona wyciągu albo odpisu 9,00 zł
2. 1 strona kopii albo wydruku 0,30 zł
3. Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych 1,80 zł