SZPZLO Warszawa Wesoła zatrudni lekarzy POZ

SZPZLO WARSZAWA-WESOŁA ZATRUDNI
Lekarzy na stanowiskach LEKARZY POZ (lekarze medycy rodzinnej, lekarze interniści)
Wymagania:
• wykształcenie: tytuł specjalisty lub w trakcie w/w specjalizacji
• Lekarze wspomagający lekarzy POZ (prawo wykonywania zawodu)

ZAPEWNIAMY DOBRE WARUNKI FINANSOWE I STABILNE ZATRUDNIENIE

Bliższych informacji udzielamy od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 15 00 pod nr tel. 22 773 74 50

Aplikacje, zawierające CV prosimy przesyłać do dnia 31-04-2019 r.
na adres mailowy: zozwesola@szpzlowesola.waw.pl

Prosimy o dopisanie na ww. dokumentach następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. / Dz. U. z 2018 r., poz. 1000."

Dyrekcja SZPZLO Warszawa Wesoła