Recepty na leki przyjmowane stale bez wizyty u lekarza:

Recepty na leki przyjmowane stale bez wizyty u lekarza:
Wystarczy pobrać stosowny wniosek i złożyć go w rejestracji przychodni.

Aby ułatwić osobom przewlekle chorym, stale korzystającym z leków bądź z wyrobów medycznych wprowadziliśmy możliwość wypisania recepty na leki i zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacje leczenia na podstawie złożonego stosownego wniosku na w/w środki bez konieczności wizyty w gabinecie Lekarza POZ.
Aby uzyskać receptę na leki lub zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacje leczenia należy:

• W dniu złożenia zamówienia być zapisanym do naszej przychodni (posiadać aktywną deklarację) i być uprawnionym do świadczeń w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ).
• Złożyć do rejestracji przychodni czytelnie wypełnione zamówienie na recepty. Na zmówieniu pisemnym powinny się znaleźć: imię i nazwisko pacjenta, PESEL, nr telefonu, nazwisko swojego lekarza, wykaz leków wraz z dawkami i ilością zamawianych opakowań.
• Zamawiać recepty na leki, które są kontynuacją leczenia czyli są przyjmowane stale w chorobach przewlekłych. Lekarz nie przepisze leków „ na życzenie”, antybiotyków, leków nasennych i uspakajających.
• Recepta wypisana może być na okres nie dłuższy niż 3 miesiące
• Zamawianie recept odbywa się tylko w rejestracji przychodni. Nie można zamówić recept telefonicznie.
• Lekarz w razie wątpliwości może odmówić realizacji całości lub części zamówienia. Konieczna jest wtedy wizyta w gabinecie lekarza POZ.
• Recepta będzie dostępna do odbioru do 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia.
• Nie ma możliwości „zamówień” na skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne. W tych sprawach konieczna jest wizyta u lekarza.