Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od 1 października 2017 r.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.
Dyżurujący lekarz udziela porad:
• w warunkach ambulatoryjnych,
• w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
• telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
• nagłego zachorowania;
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

WAŻNE!

Do dnia 1 października (niedziela) do godz. 8.00 czynna jest placówka zlokalizowana w Przychodni Rejonowej Nr 2 SZPZLO Warszawa Wesoła ul Warszawska 55.
Od niedzieli 1 października, od godz. 8.00 Nocna i świąteczna opieka zdrowotna będzie przeniesiona do :
PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ MAŁGORZATA I GRZEGORZ OLIZAROWSCY S.C.
WARSZAWA - WESOŁA, UL. JANA PAWŁA II 25 (22) 773-83-23