Warszawa Wesoła ul. Kilińskiego 48
Rejestracja: 22 773 5363, 22 773 5651, dzieci: 22 760 2349

Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00

Warszawa Wesoła ul. Warszawska 55 
Rejestracja dorośli: 22 760 27 35; dzieci: 22 760 30 95

Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00

Warszawa Wesoła ul. Jana Pawła II 23
Rejestracja ogólna: 22 773 83 96

Warszawa Wesoła ul. Kamyk 10A
Rejestracja ogólna: 22 1234 432 Rej. tel. od godz.8.00

Poniedziałek - Piątek 8.00-18.00
Rejestracja 7.45 - 18.00 Rejestracja tel. od godz. 8.00

Aktualności

12/01/2018 - 11:39

Recepty na leki przyjmowane stale bez wizyty u lekarza:
Wystarczy pobrać stosowny wniosek i złożyć go w rejestracji przychodni.

Aby ułatwić osobom przewlekle chorym, stale korzystającym z leków bądź z wyrobów medycznych wprowadziliśmy możliwość wypisania recepty na leki i zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacje leczenia na podstawie złożonego stosownego wniosku na w/w środki bez konieczności wizyty w gabinecie Lekarza POZ.
Aby uzyskać receptę na leki lub zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacje leczenia należy:

26/09/2017 - 14:45

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od 1 października 2017 r.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

26/06/2017 - 14:36

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 26 czerwca 2017 roku uległ zmianie nr telefonu w poradni stomatologicznej znajdującej się w przychodni rejonowej nr 3 przy ul. Jana Pawła II 23
Nowy numer do poradni stomatologicznej - 512 585 738

11/01/2017 - 09:09

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 16 stycznia 2017 roku ulegają zmianie dotychczasowe numery telefonów w Przychodni Rejonowej nr 2 w Warszawie Zielona przy ul. Warszawska 55.

Nowy nr do poradni dziecięcej: 22 760 30 95

Nowy numer do poradni dla dorosłych: 22 760 27 35

Numer telefonu do Nocnej Pomocy Lekarskiej: 22 760 27 35.

Pages